Volwassenen

Iedereen kan bij NiNa terecht voor ontmoeting en/of vragen in ons ontmoetingscentrum aan de Dorpsstraat 71 in Renkum.

Ouderen

Lichamelijke en psychische klachten kunnen bij ouderdom toenemen en daarnaast veroorzaakt eenzaamheid ook tal van problemen.
Van oudsher was men gewend om vragen naar zorg en ondersteuning bij het ouder worden in familieverband op te lossen. De samenleving is veranderd en de mogelijkheden om het in familieverband op te lossen nemen af. Daarnaast is niet iedereen bekend met het specifieke zorgaanbod of kan het zijn dat men vanuit de eigen achtergrond niet gewend is daar een beroep op te doen.

NiNa helpt u bij deze zorgvragen. Wij zoeken samen met u naar de juiste oplossing en indien nodig verwijzen wij u door naar de juiste instantie. Ons uitgangspunt bij de begeleiding is altijd de vraag van de betrokkene zelf.

Er is speciale aandacht voor allochtone ouderen die vaak veel te lang binnen het gezin ondersteund worden terwijl er sprake is van behoefte aan een professionele vorm van ondersteuning.