spin

Welbevinden en betrokkenheid

Ondersteuning zoals jij dat wenst

Heeft u een vraag hierover?

"Alleskids"

Wij bieden groepsactiviteiten voor kinderen in de leeftijd 10 tot 15 jaar

Heeft u een vraag hierover?

NiNa - Welbevinden en BetrokkenheidVoor mensen met en zonder beperking.

Wil je regie in het  leven en zelfstandig (blijven) wonen? Soms lukt dit niet op eigen kracht en kan (tijdelijke) ondersteuning nodig zijn. NiNa begeleidt mensen vanuit de eigen kracht, naar maximale zelfstandigheid.  Wij zijn een bescheiden organisatie met een eigen gezicht. Door de brede kennis en ervaring binnen ons team kunnen we ondersteuning bieden aan mensen en gezinnen met diverse hulpvragen.  Vanuit een goede vertrouwde en veilig basis kunnen wij samen met jou werken aan een persoonlijke aanpak

Missie          

Iedereen mag meedoen! Soms vraagt dat om een duwtje in de rug. En dat is exact waar NiNa voor staat. Veelal komt het erop neer dat we door middel van de juiste ondersteuning mensen op weg willen helpen.  

Kernwaarden

NiNa is ontstaan uit de overtuiging dat ieder mens een talent heeft en dat wanneer het niet lukt om dit op eigen kracht in te zetten, tijdelijke ondersteuning kan helpen vooruit te komen.  

Persoonlijk contact

Onze persoonlijke benadering in het contact maakt het verschil we proberen onze cliënten in een vroeg stadium te betrekken om samen te werken aan de te realiseren doelen. Dit vergroot de eigen kracht.  

Diversiteit

Ieder mens is anders en daarmee UNIEK! Dat maakt een samenleving divers en krachtig. NiNa staat voor sensitiviteit voor diversiteit. Dat betekent dat we respect en begrip tonen voor de belevingswereld van mensen, die gevormd wordt door opvoeding, culturele achtergrond, religieuze overtuiging en/of seksuele identiteit.

Voor wie?

Gezien de brede kennis binnen ons team kunnen wij diverse doelgroepen begeleiding bieden.  Iedere persoon en diens hulpvraag vraagt om een unieke aanpak. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk de ondersteuning op maat te bieden.  Eigen regie vinden we belangrijk en daarom ligt de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij jou.  De persoonlijke begeleider staat naast jou, geeft advies en helpt jou op weg. Bijvoorbeeld bij:
 • Het aanleren van vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten, denk aan sociale, huishoudelijke, persoonlijke of administratieve vaardigheden.
 • Het aanbrengen van structuur binnen gezin en/of huishouden door alle gezinsleden te betrekken.
 • Helpen met het leggen van contact met instanties.
 • Het uitbreiden van je sociale contacten en het onderhouden hiervan.
 • Het organiseren van je administratie.
 • De zoektocht naar gespecialiseerde zorg in de vorm van therapie of behandeling.
 • Driestroom
  NiNa begeleiding is aangesloten bij de Ondernemersgroep De Driestroom. Dankzij deze samenwerking kunnen wij kwaliteit in de zorg bieden op onze eigenzinnige manier. De ondersteuning van NiNa richt zich op het in balans brengen van draagkracht en draaglast. Op uw verzoek komen wij op huisbezoek om samen met u te kijken waar wij ondersteuning kunnen bieden en op welke manier.

  Aanmelden kan op twee manieren:

  Per email kun je jouw vraag en gegevens sturen naar info@ni-na.nl Of telefonisch via nummer 06-31766511 of 06-29289672. Om de juiste hulp op maat te bieden is het van belang dat er een (zorg)indicatie is voor de nodige ondersteuning. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van inwoners. Wanneer er sprake is van Langdurige Zorg zal de indicatie bij het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg) aangevraagd moeten worden.  
   

  NiNaNiNa is wie je bent.

  @ 2015 nina begeleiding en ontmoeting NiNa