Voor jongeren tot 18 jaar met een ontwikkelstoornis zoals autisme en/of ADHD of een licht verstandelijke beperking bieden wij groepsbegeleiding. Het gaat hier om een activerende vorm van dagbesteding waarbij we de positieve ontwikkeling centraal stellen en tegelijkertijd rekening houden met de beperkingen.

Op onze locatie kunnen ook jongeren zonder indicatie terecht wanneer zij even niet lekker in hun vel zitten of wanneer ouders tijdelijk ontlast moeten worden. Zelfredzaamheid leidt tot volwaardige participatie in de samenleving. Wij willen voor hen de deur openen naar meer sociale contacten, vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk. Ook willen wij helpen de weg te effenen naar scholing en werk.